Νέες Ομιλίες

 1. Κυριακή 06 Οκτωβρίου 2013 (Αντιαιρετικά Εφόδια)
 2. Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2013
 3. Κυριακή 01 Δεκεμβρίου 2013
 4. Κυριακή 08 Δεκεμβρίου 2013
 5. Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013
 6. Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013
 7. Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2013
 8. Κυριακή 05 Ιανουαρίου 2014
 9. Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014
 10. Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014
 11. Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014
 12. Κυριακή 02 Μαρτίου 2014
 13. Κυριακή 09 Μαρτίου 2014
 14. Κυριακή 16 Μαρτίου 2014
 15. Κυριακή 23 Μαρτίου 2014
 16. Κυριακή 30 Μαρτίου 2014
 17. Κυριακή 06 Απριλίου 2014
 18. Κυριακή 27 Απριλίου 2014