Ανακοίνωση (Τετάρτη 15 Μαΐου)

Τήν Τετάρτη 15 Μαΐου δέν θά γίνη ἐξομολόγησι.