Ἡ ώρα τῆς ἐξομολόγησις τήν Πέμπτη είναι 17:00-18:00

ἡ ώρα τῆς ἐξομολόγησις τήν Πέμπτη είναι 17:00-18:00