Σάββατο 29 Ἰουνίου

Σάββατο 29 Ἰουνίου δέν θά ἔχη ἐξομολόγησι.