Παρασκευή 19 καί Σάββατο 20 Ἰουλίου 2019

Τήν Παρασκευή 19 καί τό Σάββατο 20 Ἰουλίου δέν θά γίνη ἐξομολόγησι.