Επανέκδοσι τοῦ βιβλίου Τρέφοντας τό Λαό τοῦ Θεοῦ

Επανεκδόθηκε το βιβλίο Τρέφοντας τό Λαό τοῦ Θεοῦ.