Το site

Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ σκεφθήκαμε νά ἀναρτήσουμε μιά ἱστοσελίδα στήν ὁποία θά περιλαμβάνουμε χριστιανικές θέσεις καί τοποθετήσεις σέ διάφορες ἀπορίες συνανθρώπων μας ἀλλά καί σέ —κακοπροαίρετες ἤ καλοπροαίρετες— αἰχμές ἀθέων ἤ αἱρετικῶν. Τό ὑλικό τό ὁποῖο ἔχει ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός εἶναι χιλιοπλάσιο ἀπό ἐκεῖνο τῶν ἀρνητῶν. Ἁπλῶς δέν εἶναι γνωστό, γι᾽ αὐτό πιστεύουν πολλοί ὅτι οἱ κυκλοφοροῦσες ἀθεϊστικές καί αἱρετικές θέσεις εἶναι καί ἀληθινές.

Ἐπιθυμοῦμε τίς προσευχές σας καί τυχόν δικό σας ὑλικό πρός ὑπεράσπισι τῶν θέσεών μας.

Καλή ἀρχή!