Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019

Την Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019 η εξομολόγηση θα γίνει από 17:00 έως 18:00.