Πέμπτη 15 Αυγούστου 2019

Τήν Πέμπτη 15/8, τῆς Παναγίας, δέν θά ἔχη ἐξομολόγησι.