Το site

Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ σκεφθήκαμε νά ἀναρτήσουμε μιά ἱστοσελίδα στήν ὁποία θά περιλαμβάνουμε χριστιανικές θέσεις καί τοποθετήσεις σέ διάφορες ἀπορίες συνανθρώπων μας ἀλλά καί σέ —κακοπροαίρετες ἤ καλοπροαίρετες— αἰχμές ἀθέων ἤ αἱρετικῶν. Τό ὑλικό τό ὁποῖο ἔχει ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός εἶναι χιλιοπλάσιο ἀπό ἐκεῖνο τῶν ἀρνητῶν. Ἁπλῶς δέν εἶναι γνωστό, γι᾽ αὐτό πιστεύουν πολλοί ὅτι οἱ κυκλοφοροῦσες ἀθεϊστικές καί αἱρετικές θέσεις εἶναι καί ἀληθινές.

Ἐπιθυμοῦμε τίς προσευχές σας καί τυχόν δικό σας ὑλικό πρός ὑπεράσπισι τῶν θέσεών μας.

Καλή ἀρχή!Continue reading “Το site”