Σκακιέρα της ψυχής

Ἀπό τή στιγμή τῆς δημιουργίας τοῦ Ἀδάμ ξεκίνησε μιά παρτίδα σκάκι. Ὁ δημιουργός τῆς ψυχῆς του, ὁ Θεός, καί ὁ πρόσφατα πεσμένος διάβολος μάχονται γιά τήν κατοχή της. Ὁ μέν Πρῶτος γιά νά τή διατηρήση κοντά Του, νά τήν τρέφη καί νά τή θάλπη, ἤ, μετά ἀπό τά τραύματα τοῦ διαβόλου, νά τή θεραπεύη, νά τήν ἐνδυναμώνη καί νά τήν ἐξοπλίζη γιά τούς μελλοντικούς ἀγῶνες της, ὁ δέ δεύτερος, ὁ σφετεριστής τῆς ἐλευθερίας μας, γιά νά τήν ἀποσπάση ἀπό τό δημιουργό της καί νά τήν ὁδηγήση στήν Κόλασί του.

Τό σκάκι, βέβαια, τῆς ψυχῆς ἔχει μιά ἰδιοτυπία: ὅτι ἔχει ἕνα μόνο πιόνι, τόν ἄνθρωπο, καί ὅτι αὐτό δέν εἶναι ἄψυχο, ὅπως τοῦ κανονικοῦ σκακιοῦ, ἀλλά ἔμψυχο καί μάλιστα ἐξαρτᾶται καί ἀπό αὐτόν ἡ νίκη.

Continue reading “Σκακιέρα της ψυχής”

ΑΘΕΙΣΜΟΣ: Τίνος είναι η αυταπάτη

«Στίς ἀρχές τοῦ 1965, ἔφεραν στό Νοσοκομεῖο Παίδων τῆς Μόσχας τή μικρή κόρη ἑνός διασήμου σοβιετικοῦ ἐπιστήμονος, μέλους τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος. Τό κοριτσάκι, ἡλικίας 8 ἐτῶν, ἐπειδή οἱ γονεῖς εἶχαν πάει στό ἐξωτερικό γιά ἐπιστημονική ἐργασία, ἔμεινε τόν τελευταῖο καιρό σ᾽ ἕνα κρατικό οἰκοτροφεῖο καί ἐκεῖ ἀρρώστησε. Τό κορίτσι μεταφέρθηκε στό νοσοκομεῖο, διότι παρουσίασε πυρετό πολύ ὑψηλό, ὁ ὁποῖος μέ τίποτε δέν ὑποχωροῦσε. Τήν πέμπτη ἡμέρα ἀπό τότε πού ἐκδηλώθηκε ἔπεσε σέ κῶμα.

Ξαφνικά, σηκώθηκε στό κρεβάτι της καί ρώτησε:

—Ποῦ εἶναι ὁ μπαμπᾶς καί ἡ μαμά μου; Γιατί δέν εἶναι ἐδῶ;

Ὁ γιατρός καί οἱ νοσοκόμες προσπάθησαν νά τήν καθησυχάσουν λέγοντας ὅτι οἱ γονεῖς της θά ἔρθουν σέ λίγο ἀεροπορικῶς.

—Τότε εἰδοποιῆστε ἀμέσως τή γιαγιά μου,

Continue reading “ΑΘΕΙΣΜΟΣ: Τίνος είναι η αυταπάτη”

Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν

«Ὁ μακάριος Ἰωάννης ὁ Βοστρηνός, ρώτησε τούς δαίμονες:

—Ποιά πράγματα φοβᾶσθε ἀπό τούς Χριστιανούς;

Τοῦ λένε ἐκεῖνοι:

—Ὄντως ἔχετε τρία πράγματα μεγάλα· ἕνα πού τό φορᾶτε στό λαιμό σας, ἕνα πού λούζεσθε στήν ἐκκλησία καί ἕνα πού τρῶτε στή σύναξι.

Κατάλαβε, βέβαια, ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἰωάννης, ὅτι ἐννοοῦν τόν τίμιο σταυρό, τό ἅγιο βάπτισμα καί τήν ἁγία κοινωνία, καί τούς ξαναρώτησε:

—Ἀπό αὐτά τώρα τά τρία πράγματα, ποιό φοβᾶσθε περισσότερο;

Τότε ἐκεῖνοι τοῦ ἀποκρίθηκαν:

—Πράγματι, ἄν φυλάγατε καλά αὐτό πού μεταλαβαίνετε, κανένας ἀπό μᾶς δέν θά μποροῦσε νά κάνη κακό σέ Χριστιανό.

Δοξάζοντας τό Θεό γιά τά λεχθέντα ὁ εὐσεβής Ἰωάννης,

Continue reading “Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν”

Τα Ίχνη του Θεού

Ἀπό τόν Προτεσταντισμό στήν Ὀρθοδοξία

Ὁ Ἀναστάσιος Γκιουζέλης γεννήθηκε τό 1981 στήν Ἀθήνα, στή μικρή Προτεσταντική αἵρεσι τῶν “Ἐργατῶν”, ἡ ὁποία ἔχει πολλά ὀνόματα ὅπως “Ἐκκλησία χωρίς Ὄνομα”, “Χριστιανοί”, “Ἡ Ἀλήθεια”, “Χριστιανοί ἄνευ Δόγματος”, “Ὁ Δρόμος τοῦ Θεοῦ”, “Ἀνώνυμοι Χριστιανοί”, “Φίλοι καί Ἐργάτες”, “Ἐκκλησία τῶν Δύο-Δύο”, “Ἐκκλησία τοῦ Jack Carroll”, “Ἀνώνυμη κατ’ Οἶκον Ἐκκλησία”, “Ἐκκλησία τῆς Καινῆς Διαθήκης” καί τουλάχιστον 20 ἀκόμη. Ἱδρύθηκε στήν Ἰρλανδία τό 1897 ἀπ’ τούς William Irvine, Edward Cooney καί Jack Carroll. Γι’ αὐτό, ἐπίσης, εἶναι γνωστοί οἱ ὀπαδοί της καί ὡς “Κουνίτες”(Cooneyites), “Ἰρβινίτες”(Irvinites) καί “Καρρολλίτες”(Carrollites), ἀπ’ τά ὀνόματα τῶν ἱδρυτῶν τους Cooney, Irvine καί Carroll.

Ὥς τό 1997, 16 ἐτῶν, πήγαινε σταθερά στίς συναθροίσεις τῶν “Ἐργατῶν” πιστεύοντας ὅτι αὐτή εἶναι ἡ Ἀλήθεια.

Continue reading “Τα Ίχνη του Θεού”

Μύθοι καί ἀλήθειες γιά τίς Προγαμιαίες Σχέσεις

Νά προsexουμε

Ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος ἐπισημαίνει σέ διάλογο μέ κάποιο νέο: «—Πάτερ, δέν πιστεύω τίποτε. Ἔχει κανένα νόημα τό νά ἐγκρατεύωμαι;

—Ὄχι, παιδί μου. Κανένα ἀπολύτως. Χωρίς τό Θεό ὅλα ἐπιτρέπονται. Ἀλλά δέν μοῦ λές, μέ θεωρεῖς ἀνόητο;

—Ὄχι, βέβαια!

—Ἰδιοτελῆ;

—Κάθε ἄλλο!

—Ἔ, δέν σοῦ περνᾶ ἀπό τό μυαλό ἡ ὑποψία, μιά καί, ὅπως λές, δέν εἶμαι οὔτε ἀνόητος οὔτε ἰδιοτελής, δέν σοῦ μπαίνει, λοιπόν, ἡ ὑποψία μήπως αὐτά τά ὁ­ποῖα πρε­σβεύω καί διδάσκω, συγκεκριμένα γιά τό θέμα τῆς ἁγνότητος, εἶναι ἀληθινά;»(ΥΖ, 142). Ἀκόμα: «Ὁ Θεός εἶναι “ἐγωϊστής”. Μᾶς ζητάει τό πᾶν: “Ὁ φιλῶν πατέρα ἤ μητέρα ὑπέρ ἐμέ οὐκ ἔστι μου ἄξιος…”(Μθ 10,

Continue reading “Μύθοι καί ἀλήθειες γιά τίς Προγαμιαίες Σχέσεις”