Καλοί Λιμένες

Ἡ σειρά μας Κηρυκτικές Ἱστορίες εἶναι ἕνα διαχρονικό ἡμερολόγιο. Σταχυολογοῦμε, λοιπόν, κάποιες ἀπ᾽ αὐτές.

Τερτυλλιανός: «Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί συναθροιζόμαστε στή θεία λατρεία σάν στρατός γιά νά πολιορκήσουμε τό Θεό μέ τίς προσευχές μας».

Μικρές ἀλήθειες: «Οἱ εὐτυχισμένοι πρέπει νά ξέρουν ὅτι ὅσο πιό γεμάτο τό ποτήρι τόσο πιό εὔκολα χύνεται».

«Ἤξερε τά πάντα γιά τή χριστιανική πίστι, ἐκτός ἀπ᾽ τόν τρόπο νά τή ζῆ».

«Ὅταν λές τά μυστικά σου στόν ἄνεμο, δέν μπορεῖς, ὅταν μαθευτοῦν, νά τά βάζης μέ τά δέντρα».

Ἀναφέρει ὁ Μητροπολίτης Ἀντώνιος Bloom: «Πρίν λίγο καιρό, γύρισα ἀπ᾽ τήν Ἀμερική, ὅπου κάποιος διεκήρυττε τήν ἑτοιμότητά του νά δώση τή ζωή του γιά τούς πεινασμένους καί τούς ἐμπερίστατους· τόν ρώτησα, λοιπόν, γιατί, ἀφοῦ ἦταν μανιώδης καπνιστής, δέν ἐστερεῖτο ἁπλῶς ἕνα κουτί τσιγάρα γιά τό σκοπό αὐτό».

«“Ἐκεῖνος πού δοκίμασε ἕνα κόκκο μουστάρδας, γνωρίζει καλύτερα τή γεῦσι της ἀπό ἐκεῖνον πού εἶδε ἕνα ὁλόκληρο φορτίο ἐλέφαντα ἀπ᾽ αὐτήν”(ἰνδική παροιμία)».

«Capre Diem (: “Ἄδραξε τή μέρα”, στίχος ἀπ᾽ τίς Ὠδές τοῦ Ὁρατίου)».

Μικρές ἀλήθειες: «Στό Θεό πιστεύουν μόνο ὅσοι Τόν κλείνουν μέσα τους».

«Ὅσοι ξεκινοῦν, φθάνουν κάπου. Μόνο οἱ ναυαγοί περιμένουν».

«Δέν ὑπάρχει φτωχότερος ἄνθρωπος στόν κόσμο ἀπό ἐκεῖνον πού ἔχει πλούτη πολλά καί τίποτε ἄλλο».

«Ὁ “ἄθεος” δέν εἶναι ἐχθρός. Εἶναι ἕνας ἱεραποστολικός ἀγρός. Μήν τόν λιθοβολῆς· καλλιέργησέ τον».

«Φθηνό εἶναι τό τυρί τῆς φάκας, πού δέν ἀξίζει τίποτε, ἀλλά κοστίζει ἀκριβά. Τήν ἐλευθερία».

«Τό ἀηδόνι τά καλύτερα τραγούδια του τά τραγουδάει τή νύχτα στό σκοτάδι. Καί οἱ εὐσεβεῖς ψυχές τό καλύτερο ἄσμα τους στό σκοτάδι τῆς δοκιμασίας».

«“Ἐάν εἶσαι ὀρθόδοξος καί δέν ἐκκλησιάζεσαι”, εἶπε ὁ ἀρχοντάρης, “εἶναι σάν νά ζῆς σέ μιά πόλι μέ τούς καλύτερους ὀδοντιάτρους καί νά ἀφήνης τά δόντια σου νά σαπίζουν”».

«Κόβοντας ἕνα-ἕνα τά πέταλα τοῦ λουλουδιοῦ δέν συνάζεις τήν ὀμορφιά του».

«Ὁ σταθερός ἄνθρωπος μοιάζει μέ ἀναμμένη λαμπάδα πού ὅπου κι ἄν τή γυρίσης ἡ φλόγα της θά στραφῆ πρός τά πάνω ὅπως κι ἄν τή μεταχειρισθῆς».

«Γιά νά ξεχωρίσης τό ξυνισμένο κρασί δέν εἶναι ἀνάγκη νά πιῆς ὁλόκληρο τό βαρέλι. Τό ἴδιο καί γιά τό χαλασμένο φίλο σου».

«Μιά γιαγιά στήν ἐγγονή της:

…Καί νά ξέρης παιδί μου ὅτι τό ἄθλημα τῆς ζωῆς δέν εἶναι ἀγώνας δρόμου πού χρονομετρεῖται ἀλλά ἄσκησι σκοποβολῆς πού ἐκτιμᾶται μέ τό πόσο κοντά στό στόχο σου ἔπεσες.

Σημασία δέν ἔχει τό πόσα χρόνια βίου κάλυψες, πόσα χρόνια μέτρησες, ἀλλά σέ πόσες βολές τῆς ζωῆς σου σκόπευσες ἐπιτυχημένα».