Ποιοι είμαστε

Ἐγώ, ὁ π. Ἰωάννης Κωστώφ, εἶμαι φυσικός καί θεολόγος καί ἔχω μιά ὁμάδα ἀπό πνευματικοπαίδια μου μέ τά ὁποῖα ἀσχολούμασθε μέ τήν Ἀπολογητική, τήν ἄρσι δηλ. τῶν ἐμποδίων πρός τήν πίστι. Τά παιδιά βοηθᾶνε στήν ἀνεύρεσι ὑλικοῦ, στίς μεταφράσεις, καί στή δακτυλογράφησι. Εἴθε ὁ Θεός νά ἀνταμείψη τήν προσφορά τους.

Έργα του ιδίου

* ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ

* ΠΙΣΤΙ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ

* ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΣΣΑΙΟΙ (ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ).

* Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΣ

* ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ

* ΑΘΕΪΣΜΟΣ: ΤΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΥΤΑΠΑΤΗ;

* ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

* ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

* ΕΥΡΗΚΑΜΕΝ ΤΟΝ ΜΕΣΣΙΑΝ

* ΣΤΑΥΡΟΣ, ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ

* ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

* ΘΕΟΣ ΕΦΑΝΕΡΩΘΗ

* Ο ΗΧΟΣ ΤΩΝ ΘΕΪΚΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ

* Η ΣΚΑΚΙΕΡΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

* ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

* GPS ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ

* ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

* Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙ

* Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ

* ΤΟ ΟΡΓΩΜΑ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΘΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

* ΟΙ ΘΛΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥΣ

* ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ

* Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ

* ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ

* ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

* Ο ΓΑΜΟΣ

* Η ΑΝΑΤΡΟΦΗ

* ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ

* ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ

* ΒΑΠΤΙΣΜΑ, ΧΡΙΣΜΑ & ΓΛΩΣΣΟΛΑΛΙΑ 

* Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

* ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

* ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΠΕΤΩ ΤΗ ΒΙΒΛΟ (ΑΝΤΙΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟ)

* ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΙ

* ΞΥΛΟΠΟΔΑΡΟΙ ΣΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΣΙΡΚΑ

* ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

* ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ (ΚΑΙ ΦΘΟΡΑΣ)

* ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ

* Β´ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

* ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ ΠΛΑΝΩΝ

* ΠΕΡΙ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ

* ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΟ ΘΕΟ

* ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ

* ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ

* ΚΑΛΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ (ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ)

* Η ΥΠΑΡΞΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

 

ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ

* ΑΡΘΡΑ ΜΕΛΕΤΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ  ΤΟΜ. Β´

* ΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ