Κατά των Παπικών Πλανών

Ἐκδ. Ὑπακοή, Μαυρομιχάλη 96, Ἀθήνα.

Τηλ. παραγγελιῶν 210-3635913

ΚΑΤΑ ΠΑΠΙΚΩΝ ΠΛΑΝΩΝ

Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἀνασύραμε, καί πάλι ἀπό τούς θησαυρούς φιλοχρίστων ἀδελφῶν, μερικά ἐπιχειρήματα ἐναντίον τῶν ποικίλων πλανῶν τῶν ΡΚαθολικῶν.

Εἶναι εὐκαιρία νά ὁπλισθοῦμε, ἀπό ἀγάπη πρός τήν ἀλήθεια, σέ ἕνα καιρό μινιμαλισμοῦ της, γιά νά μπορέσουμε νά μείνουμε ἀκλόνητα στερεωμένοι στή μόνη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας, τήν Ὀρθόδοξη, ἀλλά καί γιά νά βοηθήσουμε καλοπροαίρετες ψυχές πού θέλουν νά ἀποπτύσουν τήν πλάνη.

Μένει κανείς εὐχάριστα ἔκπληκτος ἀπό τό πλῆθος τῶν ἐπιχειρημάτων ἐναντίον τῶν παπικῶν πλανῶν καί διερωτᾶται: «μά εἶναι δυνατόν νά πιστεύουν τέτοια πράγματα»; Καί, ὅμως, εἶναι! Ὁ Διάβολος δέν μπαίνει ποτέ στό Ταμεῖο Ἀνεργίας! Μήν τό ξεχνᾶμε αὐτό.

Continue reading “Κατά των Παπικών Πλανών”