Σκακιέρα της ψυχής

Ἀπό τή στιγμή τῆς δημιουργίας τοῦ Ἀδάμ ξεκίνησε μιά παρτίδα σκάκι. Ὁ δημιουργός τῆς ψυχῆς του, ὁ Θεός, καί ὁ πρόσφατα πεσμένος διάβολος μάχονται γιά τήν κατοχή της. Ὁ μέν Πρῶτος γιά νά τή διατηρήση κοντά Του, νά τήν τρέφη καί νά τή θάλπη, ἤ, μετά ἀπό τά τραύματα τοῦ διαβόλου, νά τή θεραπεύη, νά τήν ἐνδυναμώνη καί νά τήν ἐξοπλίζη γιά τούς μελλοντικούς ἀγῶνες της, ὁ δέ δεύτερος, ὁ σφετεριστής τῆς ἐλευθερίας μας, γιά νά τήν ἀποσπάση ἀπό τό δημιουργό της καί νά τήν ὁδηγήση στήν Κόλασί του.

Τό σκάκι, βέβαια, τῆς ψυχῆς ἔχει μιά ἰδιοτυπία: ὅτι ἔχει ἕνα μόνο πιόνι, τόν ἄνθρωπο, καί ὅτι αὐτό δέν εἶναι ἄψυχο, ὅπως τοῦ κανονικοῦ σκακιοῦ, ἀλλά ἔμψυχο καί μάλιστα ἐξαρτᾶται καί ἀπό αὐτόν ἡ νίκη.

Continue reading “Σκακιέρα της ψυχής”